Rutiner för Havshotellet

 • Max 7 dygn i följd får bokas.
 • Radhusägare kan boka Havshotellet tidigast 14 dagar innan önskat datum
 • En mindre avgift tas ut för att komplettera inredning, drift och underhåll. 250 kr /dygn (450 kr /dygn för radhusägare)

I Havshotellet finns 4 sängplatser.

 • Nyckel finns hos Mats Stadigh eller Bengt Kristoffersson. Avgiften betalas när du hämtar ut nyckeln.
 • Huset skall vara städat och klart för nästa gäst kl 12 dagen då man flyttar ut. Nyckeln skall då återlämnas.
 • Husdjur och rökning är ej tillåten
 • Radhusägare kan boka Havshotellet tidigast 14 dagar innan önskat datum
 • Städinstruktion (pdf)
 • Glöm inte att avboka! I bekräftelse mailet finns det en länk för att avboka. 
  Har du problem med att boka/avboka så skicka epost till: charlotte@raboff.com