Kontakt

Drift samt skötsel

Ulf Olsson – vaktmästare
Kommer förmiddag, varje onsdag

Styrelsen

Kontakta i första hand styrelsen via epost: styrelsen@kalkgrundet.se

Marie Sjöberg – ordförande
070 – 555 70 30

Henrik Schönemann – ledamot
+45 44 55 17 04

Pernilla Ekberg – ledamot
0703-453 840

Annika Castro-Ottosson  – ledamot
0736 – 26 00 32

Johan Flink – suppleant
0705 – 30 43 24

Valberedning

Agneta Carlsten, valberedning
070 -748 30 82

Elsie Manhem, valberedning
070 – 432 11 45

Ekonomi

Andreas Olsson – ekonomiansvarig
070-591 66 98

Hemsidan

Charlotte Raboff – ansvarig för hemsidan
charlotte@raboff.com


Adress för post till föreningen:
Brf Kalkgrundet
Sundspromenaden 31
211 16 Malmö

Fakturor till föreningen skickas till:
6484 Brf Kalkgrundet
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

Organisationsnummer: 769605-3193