Drift samt skötsel

Hans Johansson – vicevärd,
nås på telefon 070-393 95 17, torsdagar mellan kl. 11.00 – 13.00

Vid problem med värme, vatten eller hiss ta kontakt med:
Joanna Olausson – ledamot

Vid akuta ärenden SMS till 070-339 68 25
annars email till: jool67@icloud.com