Länkar

Bostadsrätterna
www.bostadsratterna.se

Malmö Stad om Västra Hamnen
www.malmo.se/Stadsplanering–trafik/Stadsplanering–visioner/Utbyggnadsomraden/Vastra-Hamnen

Kommunens officiella hemsida för Västra Hamnen
www.vastrahamnen.se

I love Västra Hamnen – facebookgruppen för alla som gillar Västra Hamnen
www.facebook.com/iLoveVastraHamnen

Galleri Västra Hamnen
Hundratals fina bilder från Västra Hamnen
www.gallerivastrahamnen.se