Kontakt

Drift samt skötsel

Hans Johansson – vicevärd,
nås på telefon 070-393 95 17, torsdagar mellan kl. 11.00 – 13.00

Styrelsen

Kontakta i första hand styrelsen via epost: styrelsen@kalkgrundet.se

Thomas Moll – ordförande
070-326 65 02

Mats Stadigh – ledamot
076-213 10 10

Bengt Kristoffersson – ledamot
0708-772234

Pernilla Ekberg – ledamot
0703-453 840

Marie Sjöberg – ledamot
070 – 555 70 30

Annika Castro-Ottosson  – suppleant
0736 – 26 00 32

Valberedning
Agneta Carlsten, valberedning
070 -748 30 82

Andreas Olsson – ekonomiansvarig
070-591 66 98

Charlotte Raboff – ansvarig för hemsidan
charlotte@raboff.com


Adress för post till föreningen:
Brf Kalkgrundet
Sundspromenaden 31
211 16 Malmö

Fakturor till föreningen skickas till:
6484 Brf Kalkgrundet
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

Organisationsnummer: 769605-3193