Kontakt

Drift samt skötsel

Ulf Olsson – vaktmästare
Kommer förmiddag, varje onsdag

Styrelsen

Kontakta i första hand styrelsen via epost: styrelsen@kalkgrundet.se

Marie Sjöberg – ordförande
070 – 555 70 30

Henrik Schönemann – ledamot
+45 44 55 17 04

Pernilla Ekberg – ledamot
0703-453 840

Bengt Kristoffersson  – ledamot
0708 – 772 234

Birgitta Löfberg-Fauvelle – ledamot
0707 – 483 800

Agneta Carlsten – suppleant
0707 – 483 082

Valberedning

Andreas Olsson, valberedning
0705 – 916 69

Elsie Manhem, valberedning
070 – 432 11 45

Ekonomi

Andreas Olsson – ekonomiansvarig
070-591 66 98

Hemsidan

Charlotte Raboff – ansvarig för hemsidan
charlotte@raboff.com


Adress för post till föreningen:
Brf Kalkgrundet
Sundspromenaden 31
211 16 Malmö

Fakturor till föreningen skickas till:
6484 Brf Kalkgrundet
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

mejlfaktura@sbc.se

Organisationsnummer: 769605-3193