TRIVSELREGLER

Brf Kalkgrundet


För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på när vi bor i brf Kalkgrundet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende dvs vi har ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar! Förutom föreningens stadgar gäller därför också följande trivselregler för att alla ska trivas!
 

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är skyldiga att känna till och rätta sig efter trivselreglerna.

För vem gäller reglerna
Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten omfattas.Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Har Du frågor
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa trivselregler är Du alltid välkommen att ta kontakt med styrelsen.

Allmänt om ditt boende
Du skall ha läst och känna till föreningens stadgar, och du är också skyldig följa styrelsens anvisningar.

Du skall vara aktsam om och vårda din lägenhet, liksom föreningens egendom i övrigt. Du blir ersättningsskyldig om Du lämnar lägenheten med skador vid en försäljning, eller ej håller den i gott skick.

Lägenhetens radiatorer skall ej stängas av helt under den kalla årstiden. Om lägenhetens temperatur blir alltför låg kan detta påverka närliggande lägenheters temperatur. Vid längre tids frånvaro se till så att inomhustemperaturen ej understiger 15 grader C.

Du är skyldig att omedelbart åtgärda skador som hör till din lägenhet t. ex. tilltäppta avlopp, läckande kranar, trasiga fönster mm. Du bör också anmäla skador på föreningens egendom – som gårdsbelysning, entrédörrar, läckor m.m. till styrelsen.

Lägenheten är en bostad. Den får inte användas till kontor eller något annat, om inte du fått särskilt tillstånd till detta.

Du får inte hyra ut Din lägenhet i andra hand om Du inte fått skriftligt tillstånd till detta av styrelsen.

Hänsyn och störningar
Vi har fantastiska balkonger och terrasser med Malmös bästa utsikt och en egen lund som naturligtvis skall användas också för gemenskap och fest. Skall Ni ha fest eller annan tillställning är det bra om Ni informerar grannarna. Acceptansen brukar öka markant om man informerat.

In- och utflyttning
Meddela gärna de boende i trapphuset före in- och utflyttning. Iaktta försiktighet för att skona vårt hus samt informera ev flyttfirma att göra detsamma. Lämna trapphuset i det skick det var före din aktivitet; sopa och ta upp ev skräp som syns. Ev uppkomna märken på väggar och hiss måste åtgärdas genom ommålning, städning etc. 

Utemiljön
Den yttre miljön är en värdefull del för trivseln i boendet. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att hålla vår utemiljö så snygg och välvårdad som möjligt.

Cyklar skall stå i cykelställ eller i särskilda cykelrum, mopeder får ej förvaras i dessa.

Styrelsen anordnar varje år 4 trädgårdsdagar för att snygga till vår gemensamma miljö. Detta är ett utomordentligt bra tillfälle att träffa dina grannar och tillsammans öka vår trivsel. Det är bra ju fler som hjälper till och vi kan på detta sätt minska våra gemensamma utgifter. För att slippa onödiga utgifter ber styrelsen alla boende att hjälpa till. Dessutom bjuds det ofta på något gott efteråt till alla hjälpsamma.

Säkerhet och teknik
Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse. Vi måste se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum, garage och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta. Var rädd om dina nycklar och anmäl omedelbart förlust så de kan spärras. Lämna inte entrédörren öppen någonsin utan tillsyn, det ger energiförlust och risk för objudna gäster. Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, skall detta anmälas till styrelsen. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader.

Föreningen har för närvarande ett gruppavtal med ComHem. Häri ingår ett grundutbud av kanaler som kan kompletteras. I fastigheten finns även ComHem’s digitala utbud och samtliga radiokanaler. Läs mer på deras hemsida www.comhem.se

Paraboler får inte monteras. Detta som följd av husets konstruktion som inte medger någon penetrering av fasaden.

Lägg inte ut torkmattor utanför dörren. Ställ inte barnvagnar, cyklar etc i trappor och våningsplan. Det är hinder för städningen, och är ej tillåtet ur brandsynpunkt.

Alla lägenheter skall ha fungerande brandvarnare. Lagkrav! Kontrollera den regelbundet. 

Balkonger och terrasser
Balkongen utgör ett stort trivselvärde i bostaden. Använd den därför på rätt sätt och absolut inte som rengöringsplats för mattor, sängkläder m.m. Vädring på balkongen är tillåten men skall då ske så lågt och så långt in som möjligt. Det är förbjudet att hänga ut mattor och liknande över balkongräcket och vi tycker inte heller att vi ska torka tvätt utomhus.

Blommor på balkongen är trivsamt och vackert men tänk på att blomsterlådorna skall hängas på räckets insida. Tänk på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under.

Sopor och städning
Läs vår information om sopsortering! Paketera och packa soporna väl. Ställ ej soporna bredvid behållarna. Grovsopor som trasiga möbler, kläder och övrigt skrot får absolut inte slängas i soprummen. Samtliga boende får själva ansvara för att sortering sker på rätt sätt. Tänk på att det ger föreningen merkostnader om du slänger skräp som inte kan eller skall hanteras i soprummen.

Det är endast normalt hushållsavfall som får läggas i den gemensamma sopsugen på gården dvs inget skrymmande material som leder till att sugen täpps igen och medför att vi får betala dyra kostnader för rensning. Matavfall skall läggas i brun papperspåse och hör hemma i den låsta sopsugen. Papper, papp, glas, plast och aluminium skall slängas i de behållare som finns utplacerade sorteringsrummet. Batterier, glödlampor måste du själv slänga på Maxi i särskilda behållare. 

Gamla tiders ohyra förekommer numera väldigt sällan. Däremot händer det att man kan få in mjölbaggar, silverfisk och liknande småkryp. I de fall sådant händer bör styrelsen kontaktas. Bostadsrättföreningen har en försäkring som kan täcka utrotningen.

Ventilation
Vid några av era fönster finns ventilationshål med filter. Dessa filter bör bytas c:a en gång om året. Filtren inköper vi centralt och delas ut en gång per år.

”Havshotellet”
Du kan boka via bokningslogg på hemsidan. Du hämtar nyckel hos någon i styrelsen. Kostnad /dygn betalas vid upphämtning av nyckeln. Bokning får endast göras av medlem i Brf Kalkgrundet och Radhusägare som även är ansvarig för att reglerna efterföljs.

Föreningens stadgar och trivselregler gäller även för nyttjandet av gemensamhetslokalen. Normal tid för lån är 12.00 – 12.00 påföljande dag i högst 7 dagar och då skall också städningen vara gjord, om inte annat överenskommits.

Om något går sönder, försvinner, eller skadas på något sätt skall detta ersättas av den som hyr lokalen.

Damma, dammsug och våttorka golven, städa toalett, kök och torka ur kylskåpet om ni använt det. Efter användandet skall sopor tömmas och läggas på avsedd plats i soprummen och sopsugen.

Om städning görs på ett bristfälligt sätt får styrelsen ta ut en extra avgift motsvarande kostnad för städning hos städbolag.

Om inte ovan regler efterföljs kan styrelsen neka medlem att hyra lokalen fler gånger. Tänk på att alltid lämna Havshotellet i det skick ni själv önskar att finna den i!

Lägenhetsförråd
Till din lägenhet hör ett låsbart förråd i källaren.

Samma regel gäller för övriga utrymmen på vinden och i källaren, de skall vara tillgängliga för brandsyn. Ingen förvaring av möbler, kartonger mm utanför förråden får förekomma. Föreningen kommer att flytta bort allt som står i gemensamma utrymmen.

Garaget
Är till för våra bilar och motorfordon och inget annat.

Parkeringsförbud
Det är parkeringsförbud på Sundspromenaden. Endast kort tid för lastning och lossning är tillåten.

Förändringar i lägenheter
Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. När det gäller väsentliga förändringar måste man få styrelsens godkännande. Detta gäller också om man vill sätta upp markiser. När du skall installera tvätt- eller diskmaskin, ska en fackman göra detta.

Försäljning av lägenhet
Både som säljare och köpare är du skyldig att kontrollera att lägenheten uppfyller krav ställda i trivselreglerna. Detta innebär bland annat att:

– Kontrollera att brandvarnaren finns och fungerar
– Kontrollera att lägenheten inte har några skador som kan påverka övriga delar av fastigheten (t ex vattenskada)
– Lämna tillbaka eventuella nycklar till ansvarig person i styrelsen.

Brister åtgärdas av lägenhetsinnehavaren. Som säljare har du ansvar att upplysa köpare om eventuella fel och brister i lägenheten. Du som köpare har undersökningsplikt. Läs gärna mer hos Konsumentverket om vad som gäller vid köp av bostadsrätt.